درتاریخ 97/10/5 جلسه مراکز خدماتی فولادمبارکه با حضور معاونت محترم فروش شرکت فولادمبارکه جناب آقای محمود اکبری،جناب آقای خدیوی و مدیران عامل مراکزخدماتی و همچنین جناب آقای بیات ماکو مدیریت عامل شرکت فولادمتیل برگزارگردید.این جلسه با محوریت بررسی مشکلات حمل ونقل و اهمیت حمل ونقل ریلی برگزار گردید.همچنین از بسترسازی و ظرفیت بالای انبارهای ایجاد شده به عنوان بارانداز محصولات شرکت فولادمبارکه در شرکت آهن وفولاد اصفهان بازدید به عمل آمد.