• مساحت 21 هکتار
 • سالن سرپوشیده12500 مترمربع
 • انبار روباز به مساحت 2500 مترمربع
 • ظرفیت انبارها بالغ بر 80000 تن کلاف و ورق
 • ساختمان اداری با مساحت 1600 مترمربع
 • یک دستگاه جرثقیل دروازه ای 32 تن
 • جرثقیل های  سقفی 5 و7 و10و15و32تنی از هرکدام یک دستگاه
 • جرثقیل سقفی 25 تنی دو دستگاه
 • تجهیزات تخلیه وبارگیری وتغییر محور کلاف های فولادی
 • سه دستگاه واگن برقی انتقال محصول بین سالن ها
 • یک دستگاه خط برش عرضی ورق های سرد وگالوانیزه تا ضخامت 2/5 میلیمتر
 • یک دستگاه خط برش عرضی کلاف های گرم فولادی تا ضخامت 20 میلیمتر
 • یک دستگاه خط برش عرضی کلاف های گرم از ضخامت 6 الی 12 میلیمتر با تخت کننده 11 غلطکه
 • یک دستگاه خط نواربر(اسلیتر) با توانائی نواربری ورق های گرم و اسیدشویی شده از ضخامت 2 الی 10 میلیمتر و با عرض 1700 میلیمتر
 • یک دستگاه خط نواربر(اسلیتر) با توانائی نواربری ورق های سرد، گالوانیزه ، رنگی و اسیدشوئی از ضخامت 0/1 الی 4 میلیمتر و باعرض 1600 میلیمتر