• مساحت 22هکتار
 • سالن سرپوشیده 13000 مترمربع
 • انبار روباز به مساحت 37000مترمربع
 • ساختمان اداری با مساحت 1800 مترمربع
 • باسکول 60 تنی 3 دستگاه
 • یک دستگاه جرثقیل دروازه ای 32 تن
 • دو دستگاه جرثقیل دروازه ای 30 تن
 • جرثقیل های  سقفی 3 و5 و10و15 تنی از هرکدام یک دستگاه
 • جرثقیل سقفی 25 تنی دو دستگاه
 • جرثقیل سقفی 32 تنی یک دستگاه
 • جرثقیل سقفی 16 تنی یک دستگاه
 • لیفتراک 3 و 7 تنی هر کدام یک دستگاه
 • رامتراک 25 تنی یک دستگاه
 • تجهیزات تخلیه وبارگیری وتغییر محور کلاف های فولادی
 • سه دستگاه واگن برقی انتقال محصول بین سالن ها
 • یک دستگاه خط نواربر(اسلیتر) با توانائی نواربری ورق های گرم و اسیدشویی شده از ضخامت 2 الی 10 میلیمتر و عرض حداکثر 1600 میلیمتر
 • یک دستگاه خط نواربر(اسلیتر) با توانائی نواربری ورق های سرد، گالوانیزه ، رنگی و اسیدشوئی از ضخامت 0/7 الی 3 میلیمتر وعرض حداکثر 1600 میلیمتر
 • خط برش عرضی (کویل به شیت) ورقهای گرم و اسیدشویی شده از ضخامت 2 الی 6 میلیمتر و عرض  حداکثر 1600 میلیمتر و طول حداکثر 12 متر
 • خط برش عرضی (کویل به شیت) ورقهای گرم و اسیدشویی شده از ضخامت 3 الی 10 میلیمتر و عرض حداکثر 1600 میلیمتر و طول حداکثر 12 متر
 • خط برش عرضی (کویل به شیت) ورقهای گرم از ضخامت 6 الی 16 میلیمتر وعرض حداکثر 1600 میلیمتر و طول حداکثر 12 متر
 • خط برش عرضی (کویل به شیت) ورقهای سرد،گالوانیزه و رنگی از ضخامت 0/5 الی 2 میلیمتر و عرض حداکثر 1450 میلیمتر و طول حداکثر 3 متر
 • دستگاه قطعه زنی جهت تبدیل ورق تخت با عرض 700 میلیمتر به قطعه آماده (blanking) از ضخامت 6 الی 16 میلیمتر