به اطلاع میرساند شرکت آهن وفولاد اصفهان اقدام به فروش خرد ورق های فولادی نموده است ، متقاضیان میتوانند از طریق تلفن 03138788124 اطلاعات بیشتر کسب نمایند.

                           لیست ورق گرم برش شده    

 کیفیت   مقدار/کیلوگرم  طول  عرض  ضخامت
 ST33  6000  2500  1250  2/5
37-2 ST  8800  6000  1250  4
ST33   19000  6000  1250  5
ST44-2   13000  6000  1000  8
ST37-2   9000  6000  1500  8