مانند هرسال به مناسبت عید غدیر خم در شرکت آهن و فولاد اصفهان جشنی با حضور مدیران و پرسنل برپا شد و مسابقه ای با موضوع خطبه غدیر در بین پرسنل و مسابقه نقاشی و داستان نویسی با موضوع غدیر برای فرزندان پرسنل برگزار شد. در این مسابقات تعداد 39 تَن از پرسنل شرکت نمودند که به همگی آنها هدایایی اهدا شد . مدیرعامل محترم با سخنان خود بر زنده نگه داشتن این اعیاد و مناسبتهای مذهبی و انتقال آنها به فرزندان آینده ساز میهن تاکید داشتند و در بخش مسابقه نقاشی فرزندان پرسنل تعداد 23 تَن از فرزندان شرکت نمودند که مدیر عامل محترم آهن و فولاد اصفهان با نشان دادن تک تک نقاشیهای آنها و اهدای هدایا ، آنها را مورد تشویق و تمجید خود قرار دادند

gh3. مدیر عامل جدید فولاد متیل جناب آقای تاجمیرریاحی با برقراری تماسی تصویری ضمن تبریک عید غدیر چند دقیقه ای با پرسنل و مدیران شرکت آهن و فولاد اصفهان دیدار و گفتگویی داشتند. در این جشن از کارمندان نمونه سه ماهه اول سال 1402 تقدیر شد.