در تاریخ پنجشنبه 30 شهریور 1402 کلاس آموزشی ارگونومی و فعالیت بدنی در محیط کار از ساعت 7:30 الی 16 در شرکت آهن و فولاد اصفهان با حضور مدیران و پرسنل شرکت برگزار شد.photo7003054251photo7003370622photo7003359601