در روز شنبه مورخ 26 اسفندماه 1402 یک دستگاه رول فرمینگ با حضور مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل ، رئیس هیئت مدیره و برخی دیگر از مدیران و کارشناسان متیل و آهن و فولاد اصفهان در جهت طرحهای توسعه شرکت آهن و فولاد اصفهان آغاز به کار کرد.

در این مراسم جناب آقای تاجمیر ریاحی مدیر عامل محترم هلدینگ فولاد متیل ضمن بازدید دستگاه از سرعت عمل ارائه تا اجرای طرح در مدت زمان کوتاه از کلیه مدیران و پرسنل شرکت آهن و فولاد اصفهان تقدیر و تشکر نمود.

photo10370757725photo10370758568photo10370716559photo10370732064photo10370725462